Quản Trị Viên

By

Thực hiện phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, sáng ngày 15/5/2022 tại Trung tâm Hội thảo trường Đại học Quảng Nam, Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Quảng Nam đã tiến hành tổ chức tập huấn kỹ năng viết hồ sơ ứng tuyển và kỹ năng phỏng vấn, đồng thời tư...
Xem tiếp
Trường Đại học Quảng Nam, tiền thân là THSP Quảng Nam (1997) và CĐSP Quảng Nam (2000), được thành lập trong những ngày đầu tái lập tỉnh Quảng Nam. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đạt được những thành tưu nhất định trong công tác đào tạo và nghiên...
Xem tiếp
Trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid19, các hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Quảng Nam gặp những khó khăn nhất định. Sáng 13.5, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Sinh viên học tập và nghiên cứu...
Xem tiếp
Ngày 25/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 2547/UBND-KGVX Về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh,...
Xem tiếp
1 2 3 30