Tháng Chín 15, 2022

Day

1116_Thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2022Tải xuống 1116-Phu-luc-kem-theo-thong-bao-trung-tuyen-dot-1Tải xuống DS-TT_0001Tải xuống
Xem tiếp
  Nhân dịp Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày truyền thống Trung đoàn 143 (06/9/1978-06/9/2022), Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Nam đã có buổi giao lưu văn nghệ với chủ đề: “Tiếp bước truyền thống”. Tại buổi giao lưu, các tiết mục của các đơn vị tham gia...
Xem tiếp
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII)....
Xem tiếp