Tháng Sáu 4, 2022

Day

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Quảng Nam thông báo cho thí sinh về việc đăng ký dự thi môn năng khiếu ngành đại học Giáo dục Mầm non hệ chính quy. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm 667_Thong-bao-dang-ky-du-thi-nang-khieu-nganh-GDMN-_2022Tải xuống ho-so-dang-ky-du-thi-nang-khieuTải xuống
Xem tiếp

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022