Tháng Năm 30, 2022

Day

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. 07.chi-thi-cong-tac-thiTHPT-2022.Tải xuống
Xem tiếp

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022