Tháng Năm 20, 2022

Day

Thực hiện chương trình “ Đưa trường học đến thí sinh” 2022 do Báo Người lao động tổ chức, phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo và các trường Đại học, sáng ngày 20 tháng 5 năm 2022, tại trường THPT Trần Cao Vân, thành phố Tam...
Xem tiếp

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022