Tháng Năm 10, 2022

Day

Ngày 25/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 2547/UBND-KGVX Về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh,...
Xem tiếp