Tháng Tư 18, 2022

Day

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 có chủ đề là “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2022 trên phạm vi cả...
Xem tiếp