Tháng Một 13, 2022

Day

Thời gian đến, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát y tế, thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, trong đó tập trung một...
Xem tiếp