Tháng Mười Hai 23, 2021

Day

Sáng 22/12/2021 tại Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá ngoài kết quả nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cây Ba kích tím Tây Giang (Morinda officinalist How) bằng phương pháp nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm tại một...
Xem tiếp