Tháng Mười Một 1, 2021

Day

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện Nam Trà My, Trường Đại học Quảng Nam đã kịp thời huy động sự đóng góp của viên chức và người lao động trong trường để mua những trang thiết bị, nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh...
Xem tiếp