Tháng Mười 28, 2021

Day

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn 1227/STTTT-TTBCXB ngày 25/10/2021 về việc tuyên truyển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, yêu cầu công chức,...
Xem tiếp
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 200/TB-SNV ngày 18/10/2021 về việc thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021. 1. Đối tượng tuyển dụng Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của...
Xem tiếp

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022