Tháng Mười 22, 2021

Day

Cuộc thi tìm hiểu ” Biên cương Tổ quốc tôi” do ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì bằng hình thức trực tuyến nhằm tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến...
Xem tiếp
Trường Đại học Quảng Nam kính gửi quyết định, danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học đến các học viên tuyển sinh theo Nghị định 71 năm 2021. Do tình hình dịch bệnh nên học viên chủ động làm thủ tục nhập học theo hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn cho...
Xem tiếp
Ngày 13/10/2021, Cục thông tin cơ sở ra Công văn số 738/TTCS-TT về việc Thông tin, tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng người nghèo 2021. Nội dung chi tiết Công văn xem file đính kèm 738.CucTTCSTải xuống
Xem tiếp
Ngày 6/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch số 7401/KH-UBND Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Thông tin chi tiết kế hoạch xem file đính kèm KH-phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-giai-doan-2021-2025.signed-1Tải xuống
Xem tiếp
Thực hiện công văn số 1162/STTTT- TTBCXB về việc tiếp tục tuyên truyền phòng, chống Covid -19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, yêu cầu: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 về Phương án thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh COVID -19 theo...
Xem tiếp
Ngày 26.9.2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6637/UBND-KGVX về việc thực hiện giám sát y tế đối với công dân từ khu vực vùng xanh tại thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam.           Theo đó, công văn nêu rõ: Đối với người từ thành phố Đà Nẵng...
Xem tiếp

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022