Tháng Chín 16, 2021

Day

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2021. Chi tiết cụ thể vui lòng xem các file đính kèm. 1101-TB-TrungTuyenDH_15092021Tải xuống 1101-DanhSachTrungTuyenTải xuống Danh-sach-trung-tuyen-thi-sinh-nop-hs-truc-tiep-tai-truong-DHQNTải xuống Huong-dan-nhap-hoc-CQ-2021-1Tải xuống
Xem tiếp

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022