Tháng Tám 30, 2021

Day

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Quảng Nam kính gửi hướng dẫn nhập học đến các tân sinh viên tuyển sinh năm 2021. Do tình hình dịch bệnh nên sinh viên chủ động làm thủ tục nập học theo hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng....
Xem tiếp