Tháng Tám 27, 2021

Day

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021;   Căn cứ...
Xem tiếp
Trường Đại học Quảng nam quyết định về việc Qui định mức thu học phí  đối với hệ đào tạo trong nhà trường từ năm học 2016 – 2017 đến 2020 – 2021. Chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm. Quyet-dinh-thu-hoc-phi-2016-2017-den-2020-2021Tải xuống
Xem tiếp