UBND Tỉnh Quảng Nam làm việc với Trường Đại học Quảng Nam

Chiều ngày 28/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Quảng Nam để nắm tình hình hoạt động trong thời gian qua,  những định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cũng như giải quyết những vướng mắc, khó khăn và đề xuất, kiến nghị của Nhà trường. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan: GD&ĐT, Tài chính, Nội vụ, KH-ĐT, Ngoại. Về phía Trường Đại học Quảng Nam có PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Vũ Đức Quảng, Chủ tịch Hội đồng trường cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Nội dung buổi làm việc nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà trường như: các vấn đề liên quan đến công tác Giáo dục và Đào tạo; bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ Nhà trường sửa chữa, mua sắm cơ sở vât chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; giải quyết chế độ cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020 của chính phủ…

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc

Theo PGS-TS. Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, hiện đội ngũ cán bộ, nhân viên của trường có 182 người, trong đó 108 viên chức, 40 hợp đồng (15 giảng viên, 25 nhân viên); chưa kể 35 hợp đồng tại Trường Mầm non thực hành. Về trình độ chuyên môn, có 15 tiến sĩ, 98 thạc sĩ.

Trong những năm qua, dù tập trung cho công tác tuyển sinh nhưng kết quả đạt thấp so với chỉ tiêu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời gian tới, nhà trường kiến nghị nhiều vấn đề. Trong đó, kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho nhà trường tuyển dụng bổ sung viên chức trong chỉ tiêu giao (162 biên chế); có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ nhằm thu hút, đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ để mở thêm các mã ngành đào tạo mới theo nhu cầu của xã hội; kiện toàn nhân sự Phó Hiệu trưởng và Hội đồng trường.

PGS.TS Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của nhà trường trong thời gian qua đã tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đội ngũ, thực hiện tuyển sinh bước đầu đạt kết quả; lưu ý thời gian tới tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm từng bước khẳng định thương hiệu Trường Đại học Quảng Nam.

Về các kiến nghị của nhà trường, ông Trần Anh Tuấn ghi nhận và đề nghị các sở tiếp tục nghiên cứu, sớm tham mưu tỉnh giải quyết trong thời gian tới để tạo điều kiện cho trường hoạt động hiệu quả. Riêng đề xuất tuyển dụng viên chức, yêu cầu nhà trường xây dựng đề án cụ thể báo cáo Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.