Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 2 – năm 2021

Trường Đại học Quảng Nam thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 2 – năm 2021 (kèm theo Thông báo tuyển sinh).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ thầy Bùi Xuân Diệu – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng – Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0973 231 927 hoặc qua email: bxdieu@qnamuni.edu.vn.

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022