Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 2 – năm 2021

Trường Đại học Quảng Nam thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 2 – năm 2021 (kèm theo Thông báo tuyển sinh).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ thầy Bùi Xuân Diệu – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng – Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0973 231 927 hoặc qua email: bxdieu@qnamuni.edu.vn.