TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC QUẢNG NAM THẢO LUẬN CÁC CUỐN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ NĂM 2022

Nhằm giúp cho lực lượng cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của Bác Hồ vĩ đại thông qua những cuôc sách viết về Bác. BTV Đoàn trường Đại học Quảng Nam đã ban hành công văn chỉ đạo các Chi đoàn thuộc Đoàn trường hàng tháng tổ chức sinh hoạt cho đoàn viên giới thiệu, tìm hiểu các cuốn sách viết về Bác.

Dưới dây là một số hình ảnh thảo luận, sinh hoạt cuốn sách viết về Bác.

 Chi đoàn DT20SMN01

Chi đoàn DT21SGT01

Chi đoàn DT21SGT02

Chi đoàn DT21SGT03

Chi đoàn DT21SMN01

Tại các buổi sinh hoạt các đoàn viên thanh niên sẽ tham gia thảo luận những nội dung của Tác phẩm và rút ra những bài học kinh nghiệm để các bạn học tập và noi theo trong thời gian tới. Đồng thời, cũng giới thiệu thêm nhiều cuốn sách khác về Bác Hồ để cho đoàn viên của từng Chi đoàn tìm đọc.

TIN TỪ ĐOÀN THANH NIÊN