Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết và xét thi đua – khen thưởng năm học 2021-2022

Sáng ngày 15/7/2022, Trường Đại học Quảng nam tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022. Đây là dịp Nhà trường nhìn lại, tổng kết, đánh giá kết quả công tác chính đã đạt được, tìm ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm học đến.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì Hội nghị; TS. Vũ Đức Quảng – Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường; cùng Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên.

Hội nghị thông qua các nội dung: Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022;  định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023; tổng hợp và giải trình các kiến nghị, đề xuất từ các đơn vị; khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học qua. Nhìn chung, năm học 2021 – 2022, mặc dầu còn khó khăn nhưng Trường Đại học Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành được 09 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động đầu năm học. Tại buổi Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên, trong đó tập trung vào công tác đào tạo, tuyển sinh và cơ sở vật chất.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận sự phấn đấu nỗ lực, tâm huyết và nhiệt tình cống hiến của các thầy cô giáo Nhà trường trong năm học qua. Hy vọng trong năm học đến, với điều kiện và khí thế mới, mỗi viên chức, người lao động của Nhà trường không ngừng quyết tâm phấn đấu hơn nữa để đưa Nhà trường phát triển vững mạnh toàn diện.

Năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Quảng Nam tuyên dương 22 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS; khen thưởng cho 02 tập thể và 46 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học. Ngoài ra còn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng cho 02 tập thể và công nhận 03 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 02 tập thể (Trường Đại học Quảng Nam, Phòng Tổ chức – Hành chính) và 01 cá nhân, tặng Kỷ Niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho 19 cá nhân.

Tin từ Phòng TC – HC