Trường Đại học Quảng Nam hỗ trợ kịp thời xã Trà Leng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện Nam Trà My, Trường Đại học Quảng Nam đã kịp thời huy động sự đóng góp của viên chức và người lao động trong trường để mua những trang thiết bị, nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho địa phương như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm phục vụ bà con đang cách ly.

Trường ĐHQN gửi trang thiết bị, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho xã Trà Leng

Xã Trà Leng là địa phương kết nghĩa với Trường Đại học Quảng Nam trong suốt 20 năm qua. Hằng năm, Nhà trường đều cử cán bộ, giảng viên và sinh viên đến xã Trà Leng để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ bà con địa phương phát triển kinh tế – xã hội cũng như giao lưu văn hóa nhằm tạo sự gắn kết giữa hai địa phương, đơn vị và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào.

Đại diện xã Trà Leng nhận hỗ từ Trường Đại học Quảng Nam