Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

Trường Đại học Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 575/KH-ĐHQN về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đặc biệt là đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em; Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình về trẻ em và có liên quan đến trẻ em; vận động xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Trường Đại học Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2021 với Chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

Các thông điệp truyền thông tháng hành động vì trẻ em năm 2021: Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh; tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện…

Tháng hành động bao gồm các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, NĐ; Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Tuyên dương, khen thưởng học sinh là con em của cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, học sinh nghèo vượt khó; Vận động cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, tham gia các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng; Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm và lên án các hành vi, vụ việc ngược đãi, bạo lực, xâm hại, bóc lột, sao nhãng và vi phạm quyền trẻ em.

Kế hoạch được triển khai thực hiện thông qua các bản tin tuyên truyền trên trang web; bản tin điện tử và bản tin pháp luật nhà trường; băng rôn, khẩu hiệu về Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2021.