Triển khai khai báo y tế và quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện công văn số 2669/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; Công văn số 462/STTTT-BCVT ngày 11/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc quét mã QR phục vụ khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống, truy vết dịch COVID-19, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam ban hành công văn 533/ĐHQN-HCQT yêu cầu:

1. Toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên trong nhà trường phải thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVY, Bluezone; thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe, các thông tin liên quan đến yếu tố dịch tễ của mình trên tờ khai y tế điện tử.

2. Giao cho phòng Hành chính – Quản trị tạo mã QR Code để thiết lập các điểm Checker; in và dán hướng dẫn khai báo y tế, quét mã QR Code tại các điểm ra vào trường. Đồng thời kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị hàng ngày bằng quét mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm như: Tờ khai y tế, NCOVY, Bluzone.

3. Trưởng các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc khai báo y tế của các viên chức, người lao động và sinh viên trong đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà trường trước ngày 21/5/2021.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cá nhân, đơn vị liên hệ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà trường (ĐT: 0235.3812834; DĐ: 0973687050; Email: duylinh@qnamuni.edu.vn)./.

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022