Thư chúc mừng năm mới 2022 và Tết cổ truyền Việt Nam của Sở GD – TT, tỉnh SeKong, Nước CHDCND Lào