Thông báo việc tổ chức dạy học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình hiện nay

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2670/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 về việc tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay và để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021; đảm bảo an toàn về sức khỏe cho giảng viên, sinh viên, học viên, Hiệu trưởng Nhà trường vừa ban hành Công văn số 507/ĐHQN-ĐT ngày 09/5/2021 về việctổ chức dạy học trực tuyến để phòng, chống  dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. Trong đó yêu cầu:

1. Toàn trường chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến kể từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ghi chú: Riêng các lớp đào tạo tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào vẫn tiến hành theo hình thức dạy học trực tiếp trên lớp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường Mầm non Thực hành thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ.

2. Trong thời gian tổ chức dạy học trực tuyến, sinh viên, học viên ở tại địa phương, hạn chế đi lại và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm