Thông báo Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học Liên kết đào tạo – Năm 2021

Trường Đại học Quảng Nam liên kết với Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021 tại
Trường Đại học Quảng Nam. Cụ thể:

  1. Đào tạo trình độ đại học văn bằng thứ 2, ngành Giáo dục Tiểu học
  2. Đào tạo đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (đào tạo nâng chuẩn giáo viên từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) gồm các ngành: Sư phạm Hóa học, Sư phạm Địa lý, Giáo dục công dân, Công tác xã hội, Giáo dục thể chất

Thông tin chi tiết vui lòng xem các file đính kèm

Tin nổi bật

Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021
06/12/2021
Thông báo phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đại học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh – khóa thi ngày 22/11/2021
02/12/2021
Kết quả thi tuyển sinh Đại học bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh (đợt 2)- Khóa ngày 21/11/2021
02/12/2021