Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hình thức vừa làm vừa học năm 2021

Thông tin tuyển sinh 2021

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh hình thức VLVH năm 2021 như sau:

1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:
– Ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành: 7220201).
– Chỉ tiêu: 50.
2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.
3. Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 học kỳ).
(chi tiết vui lòng xem file đính kèm)