Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lần thứ 6

Nhằm tạo diễn đàn khoa học để sinh viên Nhà trường có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, trưng bày sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng cần thiết trong việc tự học và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao trong tương lai và nâng cao chất lượng đào tạo. Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học Sinh viên lần thứ 6 với chủ đề “SINH VIÊN HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

1. Nội dung: Các bài viết và sản phẩm nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học giáo dục; các tiến bộ khoa học – kỹ thuật; phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

2. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể của Hội thảo:

– Công nghệ thông tin (phần mềm, giải pháp kỹ thuật, …)

– Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Kinh tế phát triển, …)

– Văn hóa, Du lịch, Lịch sử, Địa lý, …

– Vật lý, Hóa học, Sinh học, Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật nông nghiệp, …

– Toán học

– Ngoại ngữ

– Văn học và Công tác xã hội

– Tâm lý và Giáo dục, Lí luận chính trị

– Tiểu học – Mầm non

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và nghiên cứu khoa học

– Các lĩnh vực khác: Nghệ thuật, Triết học, Kinh tế chính trị, Giáo dục thể chất và quốc phòng, ….

3. Thời gian và địa điểm, thành phần

– Thời gian:

+ Thời gian nhận bài viết: hạn cuối vào ngày 21/03/2022

+ Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến 12/5/2022

– Địa điểm: Trung tâm Hội thảo Trường Đại học Quảng Nam

– Thành phần tham dự Hội thảo: Toàn thể sinh viên của Nhà trường; Các công chức, viên chức, giảng viên trong Trường;

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu vui lòng xem các file đính kèm