Thông báo tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng tránh dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và Thành phố Tam Kỳ nói riêng. Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình đào tạo, đồng thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho sinh viên, học viên và giảng viên, Nhà trường thông báo đến các khoa chuyên môn, giảng viên, sinh viên và học viên hình thức tổ chức dạy học trong thời gian đến như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 08/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.
  2. Hình thức tổ chức dạy học: Dạy và học theo hình thức trực tuyến.
  3. Phạm vi áp dụng: Tất cả các lớp trình độ đại học, cao đẳng (kể cả các lớp học lại, học cải thiện).

Chi tiết xem file đính kèm:

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022