Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên thông đại học hệ chính quy – năm 2021, thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 28/6/2021 đến hết ngày 11/7/2021.

2. Địa điểm: Phòng Khảo thí & ĐBCL, tầng 3 – khu B, Trường Đại học Quảng Nam.

3. Lệ phí phúc khảo: 30.000 đồng/môn (nộp tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Quảng Nam).

Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì HĐTS hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.

4. Thời hạn trả lời kết quả phúc khảo: Sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL, tầng 3 – khu B, Trường Đại học Quảng Nam, số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0235.221.5255.