Thông báo mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non năm 2021

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông năm 2021 như sau:
Các lớp bồi dưỡng:
= Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Mầm non hạng I, II, III
= Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Tiểu học hạng I, II, III
= Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS hạng I, II, III
= Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT hạng I, II, III

(chi tiết vui lòng xem file đính kèm)