Thông báo Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục – Năm 2022

Trường Đại học Quảng Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện của Quảng Nam thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tại các huyện như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng
Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên đang làm hoặc có nguyện vọng làm công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoặc chưa có văn bằng, chứng chỉ về giáo dục mầm non được quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục (Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Hình thức tổ chức bồi dưỡng
Lớp học được tổ chức học tập trung vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và học trực tuyến vào buổi tối các ngày trong tuần.

3. Địa điểm học tập

  • Tại Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  • Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (khi có nhu cầu mở lớp).

4. Thông tin liên hệ, địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện của Quảng Nam.
b)Trường Đại học Quảng Nam:
Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng (Phòng 3.1, tầng 3 khu B)
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828902.
Số điện thoại của các cá nhân có liên quan:

  • Ông Bùi Xuân Diệu (Giám đốc Trung tâm): 0973 231 927.
  • Bà Lê Nguyễn Dự Thư (Chuyên viên phụ trách): 0976 100 360

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm