Thông báo lịch ôn tập Kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy

Trường Đại học Quảng Nam thông báo lịch ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy như sau:

  • Thời gian: Ngày 12&13/6/2021
  • Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam
  • Thời gian: buổi sáng 7h00; buổi chiều 13h00

Lịch ôn tập cụ thể từng ngành học, môn học vui lòng xem chi tiết tại đây