Thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2021.

Chi tiết cụ thể và Danh sách trúng tuyển vui lòng xem file đính kèm.