Thông báo điểm trúng tuyển các ngành liên thông đại học hệ chính quy năm 2021

Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm trúng tuyển liên thông đại học hệ chính quy năm 2021.

  • Thí sinh trúng tuyển liên thông hệ chính quy năm 2021 làm thủ tục nhập học vào lúc 8h00 ngày 19/7/2021
  • Thủ tục và hồ sơ nhập học vui lòng xem trên website của Nhà trường.