Thông báo cho sinh viên nghỉ học và quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 2518/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học lại và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu:
1. Sinh viên, học viên của Nhà trường (kể cả Lưu học sinh Lào học tiếng Việt) được nghỉ học từ ngày 04/5/2021 (thứ Ba) cho đến khi có thông báo mới. Riêng các lớp học trực tuyến vẫn thực hiện theo lịch.
2. Trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong Nhà trường thường xuyên theo dõi nắm tình hình; quán triệt, nhắc nhở viên chức, người lao động và sinh viên, học viên thuộc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khử khuẩn, không tập trung đông người, khai báo y tế).
3. Trong thời gian nghỉ học, sinh viên ở tại địa phương và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.
4. Phòng Đào tạo chuẩn bị phương án để tổ chức dạy học trực tuyến khi cần thiết.
Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà trường (ĐT: 0235.3812834; DĐ: 0973687050; Email: duylinh@qnamuni.edu.vn)./.


Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022