Thông báo Nhận hồ sơ đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Trường Đại học Quảng Nam thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh các lớp đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

1. Ngành đào tạo theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam

1.1. Giáo viên trung học cơ sở và giáo viên tiểu học: SP Toán; SP Vật lý; SP Sinh học; SP Hóa học; SP Ngữ văn; SP Địa lý; Tiếng Anh; Công nghệ thông tin; Lịch sử; Giáo dục công dân; Giáo dục thể chất; SP Âm nhạc; SP Mỹ thuật; Giáo dục tiểu học.

 1.2. Giáo viên mầm non: Giáo dục mầm non.

(Kèm theo danh sách được phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam)

2. Hình thức, địa điểm, thời gian đào tạo

– Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học.

– Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ) theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bắt đầu từ tháng 10/2021).

– Địa điểm tổ chức đào tạo: Đào tạo tại Trường Đại học Quảng Nam hoặc tại các huyện để tạo điều kiện đi lại cho học viên (đối với các lớp đủ số lượng và đảm bảo điều kiện dạy học tại địa phương).

Chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm.