Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đào tạo nâng chuẩn giáo viên theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/9/2021

Thời gian nhập học: dự kiến ngày 22/10/2021

Thông tin liên hệ: Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng Trường ĐHQN (Phòng 3.1, tầng 3 – khu B)
Số Điện thoại: (0235) 3828 902
Thầy Bùi Xuân Diệu: (GD Trung tâm): 0973 231 927.
Cô Phan Thị Vi (Chuyên viên): 0367 246 275.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm