Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-ĐHQN ngày 16/02/2022 của Trường Đại học Quảng Nam về tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2022, chiều ngày 22.02.2022, Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn cho các thành viên của Hội đồng tự đánh gia, Ban thư ký và Nhóm công tác chuyên trách.

Chủ trì buổi tập huấn, PSG.TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu chỉ đạo, động viên đối với tất cả các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, mong muốn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo được thực hiện đúng tiến độ, thực chất, hiệu quả.

Tại buổi tập huấn, ThS. Lê Phước Thành – Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng & Thanh tra đã triển khai đến các thầy, cô trong Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; Công văn số 2085/QLCL-KDCLGD ngày 31/12/ 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo. Các nội dung bao gồm: Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn; Công tác tự đánh giá; Phân tích nội hàm tiêu chí; Tìm minh chứng; Các bước thực hiện.

ThS. Lê Phước Thành – Chuyên viên phòng QLCL & Thanh tra triển khai nội dung liên quan đến công tác tự đánh giá chương trình đào tạo

Kết luận tại buổi tập huấn, PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương đã yêu cầu các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, nhóm công tác chuyên trách và đặc biệt Khoa Toán – Tin & Khoa Tiểu học-Mầm non khẩn trương triển khai và thực hiện ngay các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch, đảm bảo công tác tự đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường đạt hiệu quả tốt nhất./.

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022