Tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 3688/UBND-KGVX về tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo kiểm soát, quản lý chặt chẽ hơn nữa người đến/ở/về từ các vùng dịch, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố áp dụng ngay các biện pháp sau đây để phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

 • Lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức cao nhất; khẩn
  trương phối hợp triển khai thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh đã ban hành.
 • Cách ly tập trung người đến/ở/về từ thành phố Hồ Chí Minh (trừ một số trường hợp có quy định khác để thực hiện mục tiêu kép).
 • Cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng (trừ những trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ bắt buộc phải cách ly tập trung theo quy định)
 • Đối với người đến/ở/về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày: thực hiện theo đúng tinh thần Quyết định số 1455/QĐ-UBND nêu trên và Công văn số 3035/UBND-KGVX ngày 22/5/2021
  của UBND tỉnh về hướng dẫn tạm thời xác định đối tượng cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
 • Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu, có phương thức quản lý yếu tố dịch tễ chặt chẽ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
 • Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thành lập lại các chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương giáp ranh với thành phố Đà Nẵng
 • Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bố trí lực lượng để quản lý, thống nhất điều hành toàn bộ các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, thành lập lại các khu cách ly tập trung tại địa phương mình theo phương châm 4 tại chỗ.
 • Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, cơ sở mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Phát huy tối đa vai trò và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng để hoạt động có hiệu quả hơn nữa.