Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 25/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 2547/UBND-KGVX Về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:

– Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em

– Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em

– Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo các khu vực có nguy cơ gây
tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em.

– Huy động nguồn lực xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em; tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè.

– Cơ quan chức năng và các địa phương tích cực tham gia các hoạt động truyền thông; phối hợp quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.