Quy trình tiếp đón, giám sát và cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn số 72/HD-UBND về việc hướng dẫn Quy trình tiếp đón, giám sát và cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam nhằm sớm phát hiện ngăn chặn triệt để sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng; đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Công văn yêu cầu việc nhập cảnh phải đúng theo lộ trình kế hoạch được duyệt, phù hợp năng lực cách ly y tế và phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo chặt chẽ, an toàn, công khai, minh bạch; Các tổ chức, đơn vị đứng tên xin nhập cảnh phải gửi đề nghị bằng văn bản và cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email) kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh; phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID19 trước, trong và sau khi nhập cảnh theo quy định; Các cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh, thuộc đối tượng xem xét nhập cảnh theo quy định phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email, hộ chiếu) và kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh; phải có xác nhận thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (cấp xã) nơi người nhập cảnh sau khi hết cách ly về lưu trú.

– Đối tượng cách ly: tất cả các chuyên gia, nhà quản lý người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và về làm việc, sinh sống tại tỉnh Quảng Nam.

– Cơ sở cách ly tập trung: tại cơ sở cách ly tập trung, tại khách sạn, tại cơ sở lao động, tại bệnh viện (nếu có vấn đề về sức khoẻ trong quá trình cách ly tập trung).

– Thời gian cách ly tập trung: Theo quy định của Trung ương, hiện nay là 21 ngày. – Nguyên tắc cách ly: Theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”.