Quảng Nam khuyến cáo người dân không di chuyển ra ngoại tỉnh

Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 2615/UBND-KGVX về việc khuyến cáo mọi người dân hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 và ngược lại.

Theo đó, mọi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Quảng Nam được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố (nhất là Thành phố Đà Nẵng) có ca dương tính với dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng và ngược lại.

Bên cạnh đó, vận động người thân, bạn bè từ các tỉnh, thành phố có dịch hạn chế đến Quảng Nam trong thời điểm này. Trường hợp cần thiết phải di chuyển thì thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).