Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2022 của tuổi trẻ trường Đại học Quảng Nam

Ngày 18/9/2022, tuổi trẻ trường Đại học Quảng Nam đã hào hứng tham gia Ngày chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2022 với các hoạt động dọn vệ sinh sân trường các khu giảng đường A2, Khu nhà để xe…Hoạt động ý nghĩa này ngoài các đoàn viên thanh niên nhà trường, còn có sự tham gia của các bạn lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Quảng Nam.

“Ngày Chủ nhật xanh” thể hiện tình thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trường Đại học Quảng Nam nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức cho đoàn viên tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp góp phần xây dựng nhà trường và quê hương ngày càng sạch đẹp, văn minh.

“Ngày Chủ nhật xanh” lần này còn có ý nghĩa hết sức thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động Chào đón năm học mới của Đoàn trường Đại học Quảng Nam và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tin từ Đoàn Thanh niên