Một số lưu ý dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Thí sinh tự do) đăng ký xét tuyển đại học 2022

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đã tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do) chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) lưu ý phải thực hiện việc theo hướng dẫn để được công nhận đăng ký xét tuyển.

Phụ lục V

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022