Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội giữa Trường Đại học Quảng Nam và các đơn vị liên quan thuộc phường An Mỹ

Ngày 19.01.2022, Trường Đại học Quảng Nam phối hợp với UBND phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Trường Đại học Quảng Nam với phường An Mỹ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2022 và ra mắt các lực lượng nòng cốt tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của nhà trường.

Tham gia chứng kiến lễ ký kết Quy chế gồm có Hiệu trưởng Trường ĐHQN và Chủ tịch Phường An Mỹ. Thành phần ký kết gồm Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, Giám đốc Trung tâm Học liệu & HTSV và Trưởng Công an và Phường Đội trưởng. Tại buổi lễ, có sự ra mắt của các Đội tự quản khu KTX; Đội phản ứng nhanh của Đoàn Thanh niên; Ban đại diện lưu học sinh Lào; Tổ bảo vệ và lực lượng tự vệ nhà trường. Cũng trong buổi lễ ký kết, Sinh viên Nhà trường được nghe Công an Phường An Mỹ đã triển khai tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường và nội quy, quy chế HS-SV ở nội trú.

Đại diện Trường ĐHQN và Phường An Mỹ chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị

Mô hình “Trường học an toàn về ANTT” của Trường ĐHQN ra đời vào năm 2018 đã huy động sự tham gia rộng rãi của toàn thể CB, VC, NLĐ và HSSV nhà trường. Trong đó lực lượng nòng cốt là Tổ bảo vệ, Đội tự quản, Đội thanh niên xung kích, Đội dân quân tự vệ. Từ khi ra đời đến nay, mô hình “Trường học an toàn về ANTT” của Trường ĐHQN được duy trì thường xuyên phát huy hiệu quả, tập hợp được các lực lượng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững tình hình ANTT, an toàn xã hội trong nhà trường cũng như trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Nhà trường kêu gọi và đề nghị tất cả VC-NLĐ và SV nhà trường, đặc biệt là các lực lượng nòng cốt của Nhà trường cần phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, phối hợp chặc chẽ với nhau và với các lực lượng của địa phương để tiếp tục xây dựng, cũng cố Mô hình “Trường học an toàn về ANTT” của Trường ĐHQN và đề nghị UBND phường An Mỹ, Công an và Ban CHQS phường tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị, lực lượng của nhà trường để chung tay xây dựng tốt hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.