Khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xác định đối tượng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 2672/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 về việc khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xác định đối tượng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân tại đơn vị/địa bàn mình quản lý phải khai báo dịch tễ trung thực, kịp thời, đảm bảo công tác điều tra truy vết được nhanh chóng. Đơn vị, cơ quan, tổ chức, địa phương nào có người khai báo dịch tễ chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì Thủ trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn bản cũng hướng dẫn cụ thể những trường hợp phải thực hiện cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, cách xử lý khi có kết quả xét nghiệm đối với F1…

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.