Kêu gọi chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021, thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam như sau:

1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

– Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

– Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam: 3761.0.9098866.91999

– Tài khoản đô la Mỹ: 3761.0.9098869.91999

– Tài khoản đồng euro: 3761.0.9098786.91999

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:

– Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

– Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam: 21110009116868

– Tài khoản đô la Mỹ: 21110371116868

– Tài khoản đồng euro: 21110142996868.