Kết quả Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2023

Thực hiện theo kế hoạch số 39-KHĐH/HSV- ĐTN ngày 16/12/2021 của Ban thường vụ trường ĐH Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Sinh Viên trường ĐH Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kì 2021- 2023. Ngày 30/12/2021, tại Trung tâm Hội thảo trường ĐH Quảng Nam (số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ), đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh Viên trường ĐH Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Đại hội diễn ra với sự tham gia của 91 đại biểu đại diện cho hơn 1150 hội viên sinh viên trong toàn trường. Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Sinh Viên trường ĐH Quảng Nam lần thứ VIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Quảng Nam nhiệm kỳ VIII (2021 – 2023)

Kết quả tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Quảng Nam nhiệm kỳ VIII (2021 – 2023). Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã hiệp thương danh sách 03 đồng chí tham gia Ban Thư ký và 03 đồng chí tham gia Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Quảng Nam nhiệm kỳ VIII (2021 – 2023).

Tin từ Hội Sinh viên ĐHQN