Hướng dẫn tạo, quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 1332/STTTT-CNTT&BCVT ngày 3/11 về việc yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn triển khai tạo, quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Để thống nhất việc triển khai đăng ký tạo mã QR code và quét mã QR-code để kiểm soát người vào/ra tại các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện đăng ký, cài đặt mã QR trên ứng dụng PC-Covid như sau: 

  • Về đăng ký tạo và sử dụng mã QR địa điểm của cơ quan, đơn vị Các cơ quan, đơn vị, công sở, bệnh viện, trường học, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, phương tiện vận chuyển công cộng, nơi công cộng tập trung đông người… thực hiện tạo mã QR địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn/ để thực hiện kiểm soát người vào, ra và khai báo y tế điện tử, phục vụ truy vết nhanh khi cần thiết; Trong trường hợp người đến giao dịch, làm việc không có điện thoại thông minh, thì người được giao kiểm soát thực hiện khai hộ trên ứng dụng PC- Covid theo quy định. 
  • Về quét mã QR- code để kiểm soát vào/ra: Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quét QR- code của người vào/ra các điểm kiểm soát và hướng dẫn tổ chức thực hiện tại các địa điểm công công, khu vực đông người, địa điểm kinh doanh… tại địa phương theo một trong các hình thức: 

+ Phương án 1: bố trí người kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR code của người vào/ra cơ quan, đơn vị. 

+ Phương án 2: bố trí máy tính xách tay kèm đầu đọc mã vạch QR tại cửa ra/vào, người vào/ra thực hiện quét QR- Code tại đầu đọc mã vạch (nếu không trang bị máy đọc mã QR thì có thể sử dụng camera của máy tính xách tay để quét mã QR, người quét đưa mã QR trước camera của máy tính đã mở sẵn trang qr.tokhaiyte.vn để phần mềm nhận diện mã QR). 

+ Phương án 3: thực hiện in mã QR code của đơn vị (mã QR dành cho điểm kiểm soát), dán tại nơi ra/vào để người qua lại thực hiện quét mã.