Hội sinh viên

Hội sinh viên

Quá trình hình thành và phát triển:

Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Nam là tổ chức chính trị- xã hội trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Quảng Nam (6/2014 trở về trước trực thuộc Trung ương Hội sinh viên Việt Nam), được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định thành lập theo Quyết định số 104-QĐ/TW-HSV ngày 21 tháng 5 năm 2003. Tính đến tháng 4/2016, Hội Sinh viên trường đã trãi qua V nhiệm kỳ hoạt động với nhiều thành tích nổi bậc trong công các Hội và phong trào sinh viên; là nơi tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ sinh viên trường Đại học Quảng Nam học tập tốt, rèn luyện tốt, thi đua lập thân lập nghiệp. Nổi bậc là phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tình nguyện hè, chăm lo đời sống sinh viên… Với những đóng góp quan trọng của mình, Hội Sinh viên trường đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên cụm thi đua các trường Đại học – Cao đẳng duyên hải miền Trung và Tây nguyên năm học 2004 – 2005”; tặng cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2011- 2012”, “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2011 – 2013” và Hội Sinh viên tỉnh Quảng Nam tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2013- 2015”.

Tháng 5/2016, Hội Sinh viên trường tiến hành đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016- 2018), bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thư ký 07 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đăng Hữu – Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V được tái tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Võ Hồng Tri – Ủy viên BTV Đoàn trường và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn- Ủy viên BTV Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn Văn hóa – Du lịch được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Tháng 8/2016, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ IX (2013 – 2018).

Ban thư ký (khóa: 6, nhiệm kỳ: 2016-2018):

[ninja_tables id=”6787″]